Lood in drinkwater is al eeuwenlang een gevaar voor onze gezondheid

Publicatiedatum 17/07/2022 Laatst bijgewerkt op 11/09/2023

Het is al sinds het allereerste gebruik van lood, dat dit materiaal schadelijk is voor de gezondheid. Toch is het vandaag de dag nog steeds een groot probleem voor veel huishoudens in Nederland. Hoe kon het zover komen?

Omdat het water uit de kraan in zijn woning niet gezond is, moet Laszlo (7) iedere ochtend water voor zichzelf en zijn familie tappen bij een watertappunt. Gewapend met een draagtas vol plastic flessen kuiert hij plichtsgetrouw elke dag een paar honderd meter naar een openbare kraan in de straat. Dit water heeft zijn familie nodig om te kunnen drinken, te kunnen koken of om thee mee te zetten. “Soms is het leuk, maar soms als het avond is en het regent is het niet zo leuk”, zegt hij enigszins beteuterd. 

Laszlo woont niet in een afgelegen dorp in Afrika, maar in Amsterdam Noord in een woning die gebouwd is voor 1960. Het is een fragment uit een item van het NOS jeugdjournaal in 2020. In dit soort woningen kunnen nog oude loden waterleidingen zitten, die kleine beetjes lood afgeven en het kraanwater giftig maken. Dit kan heel gevaarlijk zijn. Lood is vooral bij (ongeboren) baby’s en kinderen tot en met zeven jaar schadelijk. Maar niet alleen voor hen is het te veel lood binnen krijgen van lood ongezond, ook voor volwassen is dit zeer ongezond.

Romeinse tijd

Bekend is dat lood gebruikt wordt om water mee te transporteren. Het is buigzaam, kneedbaar en tegelijkertijd heeft het een stevige vorm. De Romeinen maakten hun waterleidingen, rioolsystemen en aquaducten van lood; ze noemden het ‘plumbum’. Later werd dit woord afgeleid van het woord loodgieter: ‘plumber’. Al sinds de eerste eeuw v. Christus, werd er gewaarschuwd voor dit materiaal. Architect Vitruvius sprak over loodvergiftiging; het zou ‘kwalijk’ zijn en ‘zeer slecht voor het lichaam’. Toch bleven we het materiaal eeuwenlang gebruiken in de waterinfrastructuur. 

In 1908 werd de Nederlandse overheid voor de eerste keer dat de Nederlandse overheid gewaarschuwd voor de gevaren van lood was. Men werd geadviseerd door de Gezondheidsraad om loden leidingen voor gebruik eerst door te spoelen. Op een gegeven moment verdween het materiaal steeds meer uit onze samenleving. In de jaren dertig kwam er een verbod op loodhoudende verf. Dertig jaar later volgde een verbod op het aanleggen van nieuwe loden leidingen en rond de eeuwwisseling gold dat ook voor loodhoudende benzine.

Blootstellingsbronnen

Toch blijven we lood via de lucht en de bodem binnenkrijgen. Voedsel is volgens de Europese voedselwaakhond EFSA de belangrijkste blootstellingsbron. Naast leidingwater (6.1 %) dragen brood (8.5 %), thee (6.2 %), aardappelen en afgeleide producten (4.9 %), gefermenteerde melkproducten (4.2%) en bier (4.1 %) daaraan bij. Het percentage van leidingwater ligt hoger bij mensen die in een woning wonen met oude loden waterleidingen. Het aantal woningen met loden waterleidingen in Nederland is naar schatting nog 100.000 tot 200.000 woningen. Bij normaal gebruik zijn producten waar lood in zit veilig, een te hoge blootstelling kan negatieve gezondheidseffecten hebben. 

Lood heeft volgens onderzoek van de Universiteit van Florida een belangrijke toxische, in het bijzonder neurotoxische, werking. Chronische blootstelling kan leiden tot bloedarmoede, nierfunctiestoornissen, stoornissen van vitamine D, metabolisme en neurotoxiciteit. Het vermindert het de spermakwaliteit bij mannen én is een foetus gevoelig voor lood. Verhoogde loodconcentraties worden ook geassocieerd met een verlaagd geboortegewicht, vertraagde postnatale groei en een beïnvloeding van gedrag. Het Agency for Research on Cancer (IARC) klasseerde lood zelfs als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’. 

Loodvergiftiging

Bij een grote inname van lood is er een grote kans op een acute loodvergiftiging, met darm-, maag- en nierschade als gevolg. Maar ook kleine hoeveelheden zijn al schadelijk, vooral voor het brein bij kinderen. Het wordt verzameld in de hersenen. Het remt de aanmaak van nieuwe verbindingen tussen zenuwcellen. De hippocampus, die een rol speelt in het geheugen en leervermogen, ondervindt hier last van. Doordat kinderen veel drinken in verhouding tot hun lichaamsgewicht, krijgen zij zij makkelijker veel lood binnen. Daarnaast zijn zij gevoeliger omdat hun darmen makkelijker lood opnemen. 

Volgens het Noord-Hollandse waterleidingbedrijf PWN hangen loodconcentraties in kraanwater af van verschillende factoren. Het materiaal van de leiding, de mate waarin het water lood kan oplossen en de snelheid waarmee het water door de leidingen stroomt. Ook hangt het af van hoe lang het water in de leidingen verblijft en de totale lengte van de leiding. De hoeveelheid lood verschilt dus per woning, gebouw of zelfs per kraan. 

Bijgestelde normeringen

Op basis van recente Europese gegevens wordt de huidige blootstelling via de voeding bij volwassenen geschat op gemiddeld 0,4-1,2 μg/kg lichaamsgewicht per dag. Bij kinderen wordt op basis van recente Nederlandse gegevens de huidige belasting via voeding geschat op 1 μg/kg lichaamsgewicht per dag. Bij deze innames acht de European Food Safety Authority (EFSA) het risico op schadelijke effecten bij volwassenen laag tot verwaarloosbaar. “Echter blijkt lood telkens weer schadelijker dan men eerder dacht”, zegt Fred Woudenberg, hoofd leefomgeving bij de GGD Amsterdam in De Groene Amsterdammer

Dit is goed te zien aan de normeringen die door de jaren heen steeds gewijzigd zijn. In 1978 werd 400 microgram p/l nog als ongevaarlijk bestempeld door wetenschappers Zielhuis en Wibowo. Vanaf 1983 mocht het kraanwater in Nederland volgens de Europese Drinkwaterrichtlijn niet meer dan 50 microgram lood per liter bevatten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseerde in 1997 deze norm flink te verlagen, wat ook gebeurde. Dit resulteerde in de nu nog geldende norm van 10 microgram per liter. Ook deze norm kwam onder druk te staan. De Gezondheidsraad schatte in 2019 in dat enkele tienduizenden jonge kinderen en duizenden zwangere vrouwen worden blootgesteld aan te hoge concentraties lood in het drinkwater en pleitte daarom voor een lagere norm. 

Nieuwbouw woningen

Het toenmalige kabinet ging daar in mee. De normering gaat vanaf eind 2022 nog verder omlaag, naar 5 microgram per liter. Momenteel is de gemiddelde concentratie lood in Nederlands kraanwater 1 microgram per liter. Niet alleen in oude woningen ligt de concentratie hoger; ook in nieuwbouwwoningen is dit het geval. Drinkwaterbedrijven geven daarom nog het advies om de eerste drie maanden na het betrekken van de woning, de kraan ‘s ochtends eerst twee minuten door te laten spoelen alvorens drinkwater te tappen.

Er zijn in Nederland al tientallen rechtszaken geweest tussen woningcorporaties en huurders omtrent loodconcentraties in drinkwater. In bijna alle gevallen besliste de rechterlijke macht dat de loden leidingen vervangen moesten worden of dat huurders recht hadden op een huurverlaging. In sommige gevallen liep die huurverlaging op tot zestig procent tot de leiding werd vervangen. Helaas krijgen niet alle bewoners automatisch een verlaging. Alleen de mondige burgers, die de gang naar de rechter maken, krijgen een oplossing aangeboden. Anderen zijn genoodzaakt naar de pomp te lopen.

ZeroWater: zuiver water vanzelfsprekend

Water is een vanzelfsprekend onderdeel van ons leven. Het is er bijna altijd en we vertrouwen op de kwaliteit van wat ons wordt aangeboden. En gelukkig kan dat in Nederland ook.

Hoewel de kwaliteit van water in Nederland goed is, is het lang niet overal 100% zuiver. Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer schadelijke stoffen worden aangetroffen in grondwater, oppervlaktewater en leidingwater. Soms zelfs meer dan de richtlijnen voorschrijven. Er zijn nu waterfilters beschikbaar die een bijdrage leveren dit water te zuiveren. Geen van deze producten haalt echter de norm van 100% zuiver water.

Zuiver water past bij een gezonde leefstijl en zijn er steeds meer mensen bewust bezig met bewegen en gezond eten en drinken om langer fit te blijven. Zorgverzekeraars en zorgverleners stimuleren een gezonde leefstijl. Als we ons best doen om gezond te eten en te bewegen, is zuiver water een volgende stap naar een gezonder leven. Of een eerste stap als je nog moet beginnen. Dit moet voor iedereen binnen handbereik liggen.

Deze mooie uitdaging vraagt om continue onderzoek, productontwikkeling en kennisdeling. Zo wordt zuiver water vanzelfsprekend en bereikbaar voor iedereen. Dat is onze missie!

Wil jij er zeker van zijn dat er geen kleine hoeveelheden lood in jouw drinkwater zitten? ZeroWater verwijdert lood voor 99 procent uit jouw kraanwater. Naast lood verwijdert onze filter kalk, glyfosaat, chloor en PFAS (PFOS/PFOA). Zie voor meer informatie op https://zerowaterfilter.nl