Wordt antimonium door ZeroWater gefilterd?

Publicatiedatum 05/02/2020 Laatst bijgewerkt op 10/11/2022

Antimonium is zeer giftig! Het wordt veel gebruikt in loodbatterijen, in kleine wapens, in kogels en het wordt gebruikt bij de productie van dioden en infrarooddetectors. Deze stof komt vanuit deze industrieën in het afval en derhalve in het grond- en oppervlakte water terecht.

Antimonium, wat is het precies?

Antimonium, ook wel stibium of antimoon genoemd, is een metalloïde oftewel semi-metaal en heeft een zilverachtige metaal grijze kleur. Het komt niet in vrije vorm in de natuur voor, maar vormt vaak legeringen met koper, lood en tin. In die vorm komt antimonium in kleine hoeveelheden voor in water en grond. Het is geen goede geleider van hitte of elektriciteit. Antimonium staat in het periodiek systeem met element nummer 51 en met symbool Sb. In de Middeleeuwen werd deze stof als laxeermiddel gebruikt.

Antimonium in drinkwater, hoe komt het daar terecht?

Besloten in het Drinkwaterbesluit, is dat de concentratie antimonium in drinkwater maximaal 5,0 μg (microgram) per liter mag bedragen. Het komt niet in de vrije vorm in de natuur terecht, maar volgens de World Health Organization is de uitstoot van antimoon in de menselijke leefomgeving geheel te wijten aan menselijke vervuiling en uitstoot en zorgen helaas voor veel hogere concentraties.

Deze stof komt voor het grootste deel vrij bij het smelten van erts die antomoon bevat en het verbranden van kool. Jaarlijks komt er zo’n 6400 ton antimoon in de oceanen terecht. Ook wordt Antimoon veelvuldig gebruikt in loodbatterijen, in kleine wapens, in kogels en bij de productie van dioden en infrarooddetectors gebruikt. Antimoon heeft in verbindingen als oxiden en sulfaten brandwerende eigenschappen. Hierdoor wordt het veel gebruikt in brandwerende autostoelbekleding, brandvaste materialen en kinderkleding.

In stedelijke omgevingen komt ook vrij veel uitstoot voor in de vorm van uitlaatgassen van auto’s en andere voertuigen en van industrieterreinen. Antimonium kan verder in grondwater terechtkomen door leidingmaterialen, afval uit de mijnbouw, afvalwater van fabrieken, vervuiling door meststoffen of vuilstortplaatsen, en door verbranding van fossiele brandstoffen.

De gevolgen van antimoon voor de gezondheid

Antimoon is erg giftig. De symptomen van een vergiftiging met antimonium lijken enorm op die van een arseenvergiftiging. Aangezien de twee elementen buren zijn in het periodiek systeem, is dit niet heel verrassend.

Antimonium kan op verschillende manieren het lichaam binnenkomen:

 • Via drinkwater dat vervuild is met antimonium;
 • Door het eten of drinken van voedingsmiddelen dat vervuild is met antimonium;
 • Door het inademen van lucht met antimonium;
 • Door huidcontact met antimonium.

Korte blootstelling aan drinkwater met hoge concentraties antimonium (meer dan 30mg/liter) kan zorgen voor:

 • diarree (in de Middeleeuwen werd deze stof gebruikt als laxeermiddel);
 • overgeven;
 • misselijkheid.

Bij inademing van lucht vervuild met antimoon kun je last krijgen van:

 • oog- en longirritatie;
 • maagzweren;
 • diaree;
 • maagpijn;
 • hart- en longschade.

Gedurende je leven krijg je al met al heel best wat antimonium binnen. Door je kraanwater te filteren met een ZeroWater waterfilter kun je de concentratie antimonium verminderen. Antimonium in water heeft geen smaak, geur of kleur. Het kan alleen met een chemische watertest opgespoord worden.

Kan ZeroWater antimonium uit het kraanwater filteren?

Jazeker, ZeroWater filtert 96% antimonium uit het kraanwater. Daarmee verwijdert het Premium 5-Traps Ionisatie Wisselaar Filtratiesysteem meer onzuiverheden dan de standaard 2-Traps filters. ZeroWater liet tijdens de test 150 liter gefilterd water (het dubbele van het voorgeschreven gebruik) testen door een onafhankelijk gecertificeerd extern laboratorium. De testresultaten zijn gebaseerd op het NSF / ANSI-testprotocol van doorstroomapparatuur voor verontreinigingen die zijn vermeld onder de nationale primaire drinkwaterstandaarden.