Wordt barium door ZeroWater gefilterd?

Publicatiedatum 03/03/2020 Laatst bijgewerkt op 20/10/2022

Barium in water komt voornamelijk van natuurlijke bronnen, het zit in kleine hoeveelheden in de bodem en in grondwater. Het zit in mineralen in rotsen waar het vrijkomt door erosie. Dit kan zich vervolgens verspreiden over grote afstanden via beekjes en rivieren.

Barium, wat is het precies?

Barium is een zilverwit aardalkalimetaal. Er zijn zeven stabiele en twintig radioactieve isotopen bekend. Barium is zeer reactief met andere elementen en komt daardoor in de natuur vrijwel alleen maar in gebonden vorm voor. De grootste bron is het mineraal bariet, dat bestaat uit bariumsulfaat. Barium staat in het periodiek systeem met symbool Ba en atoomnummer 56.

Barium in drinkwater, hoe komt het daar terecht?

De hoeveelheid opgelost barium is afhankelijk van de natuurlijke kwaliteit van het grondwater (zoet of brak). Ook als gevolg van menselijke activiteiten kan Barium (Ba2+) in het grondwater terecht komen

Door erosie in rotsen komt barium vrij. Menselijke activiteit is een andere bron van bariumbesmetting van het milieu. Barium wordt onder andere veel gebruikt in de verf- & glasindustrie als wit pigment, bij productie van rattengif, bij productie van rubber, in legeringen met nikkel voor het maken van de elektrodes van bougies maar ook in vuurwerk om de gekleurde lichteffecten te creëren.

Bij de verwerking van deze stof en bij de afvalverwerking kan barium in het milieu terechtkomen. Mensen die in de buurt van stortplaatsen met gevaarlijk afval, zouden via het drinkwater barium binnen kunnen krijgen.

De gevolgen van barium voor de gezondheid

Niet alle vormen zijn oplosbaar in water, maar de vormen die dat wel zijn, zijn zeer giftig. Helaas zijn dat daardoor ook precies de vormen die in drinkwater kunnen zitten. Bij het innemen van kleine hoeveelheden oplosbaar barium kun je last krijgen van de volgende symptomen:

  • ademhalingsproblemen;
  • verhoogde bloeddruk;
  • hart- en nierschade;
  • buikirritatie;
  • opzwellen van hersenen en lever;
  • spierzwakte;
  • hartritme-stoornissen.

Bij inname van zeer grote hoeveelheden kan verlamming en zelfs de dood optreden. Gelukkig komt dit niet zo vaak voor.

Er is geen wettelijke norm voor bariumgehalte gesteld in het Drinkwaterbesluit. Waterbedrijven zelf hanteren vaak een grens van 500 µg (microgram) per liter. Een hoog bariumgehalte in drinkwater is soms te herkennen aan de wat vissige geur. De enige manier om zeker te weten wat het bariumgehalte in je kraanwater is, is met een chemische test.

Kan ZeroWater barium uit het kraanwater filteren?

Ja, ZeroWater filtert 99,9% barium uit het kraanwater. Daarmee verwijdert het Premium 5-Traps Ionisatie Wisselaar Filtratiesysteem meer onzuiverheden dan de standaard 2-Traps filters. ZeroWater liet tijdens de test 150 liter gefilterd water (het dubbele van het voorgeschreven gebruik) testen door een onafhankelijk gecertificeerd extern laboratorium. De testresultaten zijn gebaseerd op het NSF / ANSI-testprotocol van doorstroomapparatuur voor verontreinigingen die zijn vermeld onder de nationale primaire drinkwaterstandaarden.