Wordt cadmium door ZeroWater gefilterd?

Publicatiedatum 24/08/2020 Laatst bijgewerkt op 20/10/2022

Het cadmiumgehalte in de grond en het water is toegenomen door het gebruik van vervuild slik en fosfaatmest en door industriële waterlozing. Daardoor komt cadmium in de voedselketen en het drinkwater. 

Cadmium, wat is het precies?

Cadmium is een zilvergrijs overgangsmetaal met een relatief laag kookpunt. Ertsen met cadmium zijn vrij zeldzaam. Cadmium wordt bijna altijd aangetroffen in combinatie met zinksulfide. Het is dan ook een bijproduct van zinkwinning, en komt ook voor als bijproduct bij de winning van lood en koper. Cadmium wordt gerekend onder de zware metalen en staat in het periodiek systeem met symbool Cd en atoomnummer 48.

Cadmium in drinkwater, hoe komt het daar terecht?

In het Drinkwaterbesluit is besloten dat de concentratie cadmium in drinkwater maximaal 5,0 μg (microgram) per liter mag bedragen. Dit is echt een absoluut maximum: het streven is om helemaal geen cadmium in drinkwater te hebben. De Europese Voedselveiligheid Autoriteit stelt helemaal geen toelaatbare inname vast; cadmium is zó giftig, dat de inname As Low As Reasonable Achievable (ALARA) moet zijn. Cadmium komt in lage concentraties van nature in de aardbodem voor. Door vervuiling van fabrieken en uitstoot van zinksmelters en verbrandingsovens kan de bodem nog meer vervuild raken. Met name in het zuiden van Nederland en in sommige gebieden in België is er veel cadmiumvervuiling. Bij de recycling van batterijen komt ook vrij veel cadmium vrij.

De gevolgen van cadmium voor de gezondheid

Cadmium is zeer giftig en heeft bovendien geen enkele functie in het lichaam. Zelfs in lage hoeveelheden kan blootstelling leiden tot symptomen zoals bijvoorbeeld:

  • misselijkheid;
  • overgeven;
  • nierfalen;
  • leverfalen;
  • toevallen;
  • diarree;
  • braken.

Cadmiumvergiftiging zorgt voor ernstige pijn in de ruggengraat en gewrichten, daarom noemt men het in Japan ook wel eens “Itai-Itai ziekte” (pijn-pijn ziekte).

Blootstelling aan lage hoeveelheden cadmium geeft geen directe gezondheidsproblemen, maar door accumulatie verstoort het op lange termijn de werking van de nieren en zorgt het bovendien voor breekbaardere botten (osteoporose). Lange-termijnblootstelling aan cadmium is ook in verband gebracht met longkanker. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek classificeert cadmium als “kankerverwekkend voor de mens”.

Het is belangrijk om de inname van cadmium zoveel mogelijk te beperken. Woon je in gebieden met hoge cadmiumconcentraties? Beperk dan het eten van teelt uit je eigen streek, met name bladgroenten en gebruik liever ook geen put- en/of regenwater. Je kunt je kraanwater filteren met ZeroWater om de cadmiumconcentratie op die manier te verlagen. Tevens bevatten ook sigaretten cadmium, zo is er nog een reden om hiermee te stoppen.

Kan ZeroWater cadmium uit het kraanwater filteren?

Ja, ZeroWater filtert 97% cadmium uit het kraanwater. Door middel van het Premium 5-Traps Ionisatie Wisselaar Filtratiesysteem verwijdert ZeroWater meer onzuiverheden dan de standaard 2-Traps filters. ZeroWater liet tijdens de test 150 liter gefilterd water (het dubbele van het voorgeschreven gebruik) testen door een onafhankelijk gecertificeerd extern laboratorium. De testresultaten zijn gebaseerd op het NSF / ANSI-testprotocol van doorstroomapparatuur voor verontreinigingen die zijn vermeld onder de nationale primaire drinkwaterstandaarden.