Wordt nitriet door ZeroWater gefilterd?

Publicatiedatum 20/06/2020 Laatst bijgewerkt op 20/10/2022

Nitriet komt in ons water terecht door natuurlijke ontbindingsprocessen van dood organisch materiaal zoals bladval en afgestorven plantendelen. De aanwezigheid van nitriet in het water wijst op organische vervuiling, gewoonlijk afkomstig van urine en/of uitwerpselen.

Nitriet, wat is het precies? 

Nitriet is een negatief geladen ion met molecuulformule NO2. Het bevat dus een stikstofatoom en twee zuurstofatomen. Het komt van nature voor in grondwater en de bodem. Daarnaast wordt het ook vaak in het lichaam gevormd na de inname van nitraat.

Nitriet in drinkwater, hoe komt het daar terecht?

In het Drinkwaterbesluit is besloten dat het gehalte nitriet in drinkwater maximaal 0,1 mg (milligram) per liter mag bedragen. Verontreiniging van het drinkwater met nitriet gebeurt voornamelijk door het gebruik van (kunst)mest en uit afvalwater. Verder wordt nitriet vaak toegevoegd aan vleeswaren om verkleuring te voorkomen en de mooie rode kleur te behouden. Bovendien remt het ook de groei van de bacterie Clostridium botulinum.

De gevolgen van nitriet voor de gezondheid 

Een teveel aan nitrieten in het lichaam kan leiden tot twee nadelige gezondheidsgevolgen.

Verstoord zuurstoftransport en cyanose
Nitriet kan ervoor zorgen dat het ijzer in het bloed niet meer beschikbaar is voor zuurstoftransport. Dit kan leiden tot zuurstoftekort in de weefsels. Met name baby’s lopen hierop risico, omdat zij nog niet genoeg enzymen hebben om het ijzer weer beschikbaar te maken. In de volksmond noemen we cyanose bij baby’s ook wel ‘blauwebabyziekte’.

Vorming van nitrosaminen
In aanwezigheid van bepaalde eiwitten, voornamelijk uit vis- en schaaldieren, zetten nitrieten om in  nitrosaminen. Deze organische verbindingen kunnen bovendien bij dieren kanker veroorzaken. Met name maagkanker wordt in verband gebracht met nitrosaminen. De World Health Organization (WHO) classificeert nitrieten die nitrosaminen kunnen vormen als waarschijnlijk kankerverwekkend voor mensen”.

Kan ZeroWater nitriet uit het kraanwater filteren? 

Ja, ZeroWater filtert 88% nitriet uit het kraanwater. Met het Premium 5-Traps Ionisatie Wisselaar Filtratiesysteem verwijdert ZeroWater meer onzuiverheden dan de standaard 2-Traps filters. ZeroWater liet tijdens de test 150 liter gefilterd water (het dubbele van het voorgeschreven gebruik) testen door een onafhankelijk gecertificeerd extern laboratorium. De testresultaten zijn gebaseerd op het NSF / ANSI-testprotocol van doorstroomapparatuur voor verontreinigingen die zijn vermeld onder de nationale primaire drinkwaterstandaarden.