Welke waterfilter testen kun je doen?

Publicatiedatum 15/11/2020 Laatst bijgewerkt op 11/09/2023

Ons kraanwater is nog steeds de goedkoopste manier om water te drinken. Nederlands kraanwater voldoet aan de norm voor veiligheidseisen. De kwaliteit is daarentegen wel afhankelijk van waar het water in Nederland gewonnen wordt, in drinkwater kunnen namelijk altijd nog kleine hoeveelheden verontreinigingsresten zitten. Kwalitatief goed drinkwater staat gelijk aan gezond drinkwater. Immers, je wilt natuurlijk het liefst dat je water vrij is van ongezonde stoffen. Je kunt het water op verschillende manieren testen. Wil je graag de kwaliteit van jouw drinkwater meten? Dat kan op verschillende manieren.

Opgeloste vaste stoffen door middel van een TDS-meting

TDS staat voor Total Dissolved Solids,  oftewel het aantal opgeloste vaste stoffen in het drinkwater. Je kunt met een TDS-meter de waarde van de opgeloste vaste stoffen in het water meten. Je kunt op deze manier gemakkelijk thuis onderzoeken hoeveel verontreiniging in jouw kraanwater aanwezig is. Voorbeelden van stoffen die in het water kunnen zitten zijn chloor, medicijnresten, lood, asbest, fluoride en glyfosaat. Het resultaat uit de meting kan een hoge of lage TDS-waarde zijn. Gemiddeld komt uit het kraanwater een TDS-waarde tussen de 51 en 200. Hoe lager de TDS-waarde, des te minder opgeloste vaste stoffen er in het water zitten. Een lage TDS-waarde komt de geur en smaak van het drinkwater ten goede. De filters van ZeroWater krijgen de TDS op 0 voor echt zuiver water.

Hardheidsgraad door middel van een teststrip

Een troebel laagje op vers gezette thee of kalkaanslag in de douche, het zijn allemaal aanwijzingen dat je met hard water te maken hebt. Door middel van het gebruik van een teststrip kun je de hardheid van het water meten. Op die manier weet je precies hoeveel calcium en magnesium er in jouw drinkwater zit. Deze strip houd je enkele seconden in het water. Na een minuut ontstaat er een verkleuring in de vakjes. Elk kleur vakje staat voor een bepaalde waarde waaraan je kunt aflezen met welke hardheid dit overeenkomt. De hardheid van water wordt gemeten in Duitse Hardheid (°dH). Gemiddeld is de waterhardheid in Nederland 8 °dH, bij waardes onder 8 °dH spreken we ook wel van zacht water.

Zuurgraad door middel van een pH-waarde test

Naast de hardheidsgraad is het ook mogelijk de zuurgraad van drinkwater te testen. De zuurgraad van (drink)water is weergegeven in een pH-waarde. De pH-waarde is te meten van 0 tot 14, bij een pH-waarde van 7 kun je dit zien als neutraal water. Waardes onder 7 hebben een grotere concentratie van waterstofionen dan zuiver water en zijn zuur. Vice versa, komt de waarde boven 7 uit dan zit er een lagere concentratie waterstofionen in het water en is het water basisch.

Idealiter heeft ons lichaamsweefsel een pH-waarde van rond de 7,4, oftewel basisch. Toch komt het vaak voor dat ons lichaamsweefsel verzuurd is. Oorzaken als slechte voeding, milieuvervuiling, stress en medicijngebruik kunnen hieraan ten grondslag liggen. Immers, een zuur lichaam is meer vatbaar voor allerlei ziektes. Het is daarom vaak gezonder om water te drinken met bij voorkeur een pH-waarde boven 7,5, zodat de zuurgraad van ons lichaam verlaagd is met een meer basisch lichaam als gevolg.

Nitraatgehalte door middel van colorimetrie

Vanwege overmatige bemesting is het nitraatgehalte in grondwater de laatste jaren flink gestegen. Dit is van invloed op ons drinkwater. Op sommige plekken in Nederland is het nitraatgehalte zelfs al tot boven het richtniveau van 25 mg per liter gestegen. Nitraat is niet direct giftig voor de mens. Wel kan het omgezet worden in nitriet en nitrosoverbindingen. Bij baby’s kunnen te hoge nitriet gehaltes bijvoorbeeld ademnood veroorzaken. Daarnaast is gebleken dat nitrosoverbindingen bij dierproeven kankerverwekkend zijn. Door middel van een colorimetrie kun je het nitraatgehalte van water bepalen. Is het nitraatgehalte in je kraanwater hoog? Gebruik dan ZeroWater om al het nitraat uit het drinkwater te filteren oftewel te zuiveren.

Bacteriën door middel van een kolonietelling

Voor veel bacteriën is water de ideale plek om te kunnen groeien. Van nature bevat ons drinkwater veel bacteriën, oftewel micro-organismen. Je kunt ze alleen niet met het blote oog zien. Niet alle bacteriën zijn schadelijk voor onze gezondheid. Een veelvoorkomende bacterie in ons water is legionella, welke zich ontwikkelt in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celcius en vaak voorkomt in leidingen waarin water enige tijd heeft stilgestaan. Ben je benieuwd welke bacteriën er in jouw drinkwater aanwezig zijn? Het aantal micro-organismen in het water kunnen worden aangetoond door een bacterie kolonietelling uit te voeren. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in een laboratorium.